Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2018

nikelline
0527 2f32 500
Reposted frompiehus piehus viaphilomath philomath
nikelline
Wiesz, z moją mamą zgadzam się w niewielu, bardzo niewielu sprawach, ale kiedyś powiedziała jedną niesłychanie mądrą rzecz: Jeśli dwoje ludzi ma być ze sobą, to stanie się tak niezależnie od wszystkiego. A jeśli gdzieś zapisane jest, że nie są dla siebie przeznaczeni, to cokolwiek by się robiło, prędzej czy później się taki związek rozpadnie. Wynika z tego, że nie powinniśmy próbować zawracać kijem Wisły, tylko czasem dać się porwać nurtowi wydarzeń. Co ma być, to będzie. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego sobie w życiu ułożyć i zaplanować.
— Jakub Małecki
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasatyra satyra
nikelline
4847 4652
Reposted frompeptodowicz peptodowicz viasatyra satyra
nikelline
nikelline
nikelline
Kopernik nie miał racji.
Wszechświat 
obraca się wokół ciebie.
— Krystyna Gucewicz
Reposted fromperseweracje perseweracje viainyou inyou
1731 92ce 500

jaxsonpohlman:

Always incredible to witness something like this. Shoutout to everyone that pulled an all nighter to see this. Captured just outside of Wichita, Kansas.

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viasatyra satyra
nikelline
8456 aa75 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasatyra satyra
nikelline
2192 c90c 500
Twój Vincent.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaNataly Nataly
nikelline
1446 446c 500
Reposted fromPoranny Poranny viasatyra satyra
nikelline

January 22 2018

nikelline
8768 a0e3
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainyou inyou
nikelline
nikelline
9993 59ab
Reposted fromdusielecc dusielecc viainyou inyou
nikelline
nikelline
1744 59d9 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaRozaa Rozaa
nikelline
2499 65f7
nikelline
2473 70ec
nikelline
2470 0ac9
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl