Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

nikelline
"- W kółko słyszę tylko: "kobiety nie wiedzą czego chcą".
Wiedzą, kurwa. Oczywiście, że wiedzą. Wiedzą lepiej od ciebie. Problem w tym, że gdyby zaczęły sięgać po to, czego naprawdę potrzebują, mogłoby się okazać, że ty niekoniecznie jesteś na tej liście. "
— "Myślenie jest erotyczne"
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 viaRozaa Rozaa
nikelline
0865 d336
Reposted fromlittlefool littlefool viaRozaa Rozaa
nikelline
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaRozaa Rozaa
nikelline
2176 fc9c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRozaa Rozaa

March 19 2017

nikelline
9948 0a64
nikelline
Reposted frombluuu bluuu viaphilomath philomath
nikelline
2923 5c63
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaRozaa Rozaa
nikelline
1545 b6ad
Reposted fromowca owca viaRozaa Rozaa
nikelline
8930 3424
Reposted fromcarameltea carameltea viaRozaa Rozaa
nikelline
6532 1807 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaRozaa Rozaa
nikelline
7976 fa46 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaRozaa Rozaa
nikelline
Nie martw się - odparł Włóczykij. - Będziemy mieli piękne sny, a gdy się obudzimy, będzie wiosna.
— Tove Jansson
Reposted frompesy pesy viaRozaa Rozaa
nikelline
No a aromat kawy… aromat kawy jest dla wnętrza tym, czym perfumy dla kobiety.
— Joanna Chmielewska
Reposted fromcudoku cudoku viaRozaa Rozaa
nikelline
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaRozaa Rozaa
He is not the sun. You are.
— Christina Yang (via lach-er)
Reposted fromkattrina kattrina viaRozaa Rozaa
6707 96fc 500
Reposted fromspidermom spidermom viaphilomath philomath
nikelline
9335 5d6f
Reposted frombabyface babyface viaphilomath philomath
4572 4f40
9660 6b62
Reposted fromsunlight sunlight viaRozaa Rozaa
nikelline
7252 7ce8 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl