Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

nikelline
3552 b8a2
nikelline
nikelline
nikelline
4052 8178
Reposted fromkarahippie karahippie viasatyra satyra
nikelline
To nie Dzień Kobiet, tylko Cały Czas Kobiet. Zakładając istnienie Pana Boga lub innego intelligent design, jesteście tym właściwym modelem, a my chłopy wersją demo, nieudaną przymiarką. Jesteście mądrzejsze, ładniejsze wytrzymalsze i dłużej żyjecie. Dzięki, że w ogóle z nami gadacie pomimo tego całego gówna, jakie potrafimy Wam zrobić.
— Żulczyk
Reposted frommesoute mesoute viainyou inyou
nikelline
Reposted frombluuu bluuu viainyou inyou
nikelline
piłem melisę na uspokojenie, ale wkurwiał mnie jej smak.
— usłyszane.
Reposted fromcorvax corvax viaNataly Nataly
nikelline
nikelline
nikelline

February 25 2018

nikelline
nikelline
nikelline
3521 7179 500
Reposted fromhelven helven viasatyra satyra
nikelline
Reposted from1911 1911 viasatyra satyra
nikelline
7284 f2bb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasatyra satyra
nikelline
3850 1c1e 500
Reposted frombukazla bukazla viainyou inyou
nikelline
4670 6e23
Reposted fromcountingme countingme viainyou inyou

February 06 2018

nikelline
0527 2f32 500
Reposted frompiehus piehus viaphilomath philomath
nikelline
Wiesz, z moją mamą zgadzam się w niewielu, bardzo niewielu sprawach, ale kiedyś powiedziała jedną niesłychanie mądrą rzecz: Jeśli dwoje ludzi ma być ze sobą, to stanie się tak niezależnie od wszystkiego. A jeśli gdzieś zapisane jest, że nie są dla siebie przeznaczeni, to cokolwiek by się robiło, prędzej czy później się taki związek rozpadnie. Wynika z tego, że nie powinniśmy próbować zawracać kijem Wisły, tylko czasem dać się porwać nurtowi wydarzeń. Co ma być, to będzie. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego sobie w życiu ułożyć i zaplanować.
— Jakub Małecki
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasatyra satyra
nikelline
4847 4652
Reposted frompeptodowicz peptodowicz viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl