Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2018

nikelline
2391 95a6 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamems mems
nikelline
0623 1397
Reposted fromdusielecc dusielecc viamems mems
nikelline
Reposted fromshakeme shakeme viamems mems
nikelline
nikelline
5278 6c28
Reposted fromlove-autumn love-autumn viamems mems
nikelline
9531 6cc2 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamems mems
nikelline
0274 b79b
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamems mems
nikelline
1358 e983 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamems mems
nikelline
5694 0415 500
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viamems mems
nikelline
7875 3210 500
Tyle wygrać.
Reposted frommems mems
nikelline
7059 f5c3
nikelline
nikelline
nikelline
9695 39be 500

April 30 2018

nikelline
Po pierwsze - trzeba rozpalić ogień. Kobieta musi dążyć do tego, by gorąco płonąć, płonąć pasją, słowami, ideami i pragnieniem tego, co naprawdę kocha. Cokolwiek to jest
— Clarissa Pinkola Estes "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromhormeza hormeza viaparradisee parradisee
nikelline
W relacjach damsko-męskich jest tylko jedna zasada: „Bądź mężczyzną, wobec którego kobiety zachowują się dobrze”. Ta sama kobieta wobec jednego faceta będzie suką, a wobec drugiego esencją kobiecości. Kobiety starają się, jeśli mają dla kogo. Flirtują jeśli mają z kim i zakładają dopasowany dół do góry bielizny, jeśli widzą, że to ma sens.
— Volantification
nikelline
1542 b2f7 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaparradisee parradisee
nikelline
4457 3d6d 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaparradisee parradisee
8083 d1b3 500

strawberriblond:

a-catbragsonelie:

sixpenceee:

Few seconds until happiness. Picture taken in 1955.

This is so adorable

This is the cutest photo! 😍

Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viaparradisee parradisee
nikelline
1164 03d4 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaparradisee parradisee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl